Teambuilding en Teamspirit

lego-workshop-antwerpen-events-company

Teambuilding is een term die je veel hoort binnen bedrijven en organisaties. Teambuilding is “hot”, en dat is niet zo raar in deze tijd. Samenwerken is het sleutelwoord en vaak van levensbelang voor een bedrijf. Teamgeest is belangrijk als je met z’n allen aan bijvoorbeeld een project werkt. 

Teamspirit, het woord laat je denken aan enthousiaste en levenslustige collega’s die als één man achter een project staan, zich zonder moeite op hun werk storten en ook nog als de beste vrienden door het leven gaan. De werkelijkheid is vaak anders, want waar mensen samen zijn, zullen altijd grote of kleine problemen zijn. Toch is de teamspirit te bevorderen met een paar eenvoudige ingrepen.

  1. De teamleden moet weten waarom ze gekozen zijn. Zo leren ze zichzelf en elkaar respecteren binnen de groep.
  2. Zowel de gezamenlijke als specifieke doelstellingen zijn belangrijk. De gezamenlijke doelstellingen geven het team een gezamenlijk eindpunt om naartoe te werken. De specifieke doelstellingen vermijden dat een individu compleet opgaat in het team.
  3. Een team kan alleen resultaat boeken als er gecommuniceerd wordt. De beste communicatie vloeit voort uit persoonlijke contacten, dus het is van belang zulke contacten te stimuleren.
  4. Wanneer een team het goed doet, mag dat hardop gezegd worden. Het zal de sfeer en motivatie ten goede komen.
  5. De teamgeest wordt versterkt door een gevoel van wederzijds vertrouwen en door open communicatie. Het team moet het gevoel krijgen dat het belangrijk is wat het doet en moet weten dat de leidinggevende luistert als er gerapporteerd of geïnformeerd wordt.

Om een team beter te laten samenwerken bieden wij diverse teambuildings programma’s aan. Die geven de teamleden de gelegenheid om elkaar buiten het werk te leren kennen en dat komt ten goede aan de sfeer en samenwerking. Een teamuitje moet inspireren en motiveren, maar vooral ook gezellig zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op om te verschillende mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Bron: Intermediair